ک ی م ی ا1.خداوند متعال چه نعمت هایی به من عطا کرده است؟

خداوند به ما عقل و فکر و استعداد و توانایی،خانواده،معلم،خوراک و پوشاک و صدها نعمت دیگر به ما داده است.

 

2.وظیفه ی ما در قبال نعمت های خداوند چیست؟

وظیفه ی ما این است که خداوند را عبادت کنیم،شکر گزار نعمت هایش باشیم و از دستورات او که برای سعادت و خوشبختی ما است پیروی کنیم.

 

3.شکر گزاری به چه معناست؟

شکر گزاری یعنی استفاده ی صحیح از نعمت ها،قدر نعمت ها را دانستن و به هدر ندادن آن ها است.


4.خداوند از ---اعمال---و ---رفتار--- من و از آنچه در ---قلب--- و ---فکر---من میگذرد آگاه است.

 


اجتماعی هفتم درس اول1.منظور از حق چیست؟

یعنی چیز هایی که یک انسان به دلیل مقام انسانیَش  شایستگی داشتن آنها را دارد.

 

2. آیا انسان  می تواند به تنهایی زندگی کند؟

هیچ کس نمی تواند به تنهایی زندگی کند،ما از ابتدای تولد و پدر وبرادر و خواهر و خویشاوندان ارتباط برقرار می کنیم.

 

3.چند مورد از حقوق ما در خانه و خانواده را بنویسید؟

هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد،فرزندان حق دارنداز محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند،همه حق دارندبا سواد شوند

و تحصیل کنندو استعداد های خود را شکوفا کنندتا بتوانند در جامعه از آن ها استفاده کنند.

 

4.مهمترین حق انسان ها چه چیزی است؟

حق حیات یا زندگی است.

 

5.تبعه ی یک کشور بودن موجب چه چیزی می شود؟

موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای آن کشور داشته باشند.

 

6.چند مورد از حقوق ما در مدرسه را بنویسید؟

هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازه ی سایر دانش آموزان توجه کنند و مسؤلان یا معلمان مدرسه در این باره تبعیضی بین او و دیگران

قایل نشوند.

 

7.چند مورد از حقوق ما در زندگی و کشور را نام ببرید؟

هر فرد حق دارد در محیطی سالم،تمیز و پاک زندگی کند،هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند، همه حق دارند در

کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.

 


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

وبمسترفا ارائه ی انواع ابزارآلات نمایندگی آذین لوله یادداشت‌های یک چپ‌دست کپیتائو مبلمان ویلایی آرامش سرزمین های به دنیا نیامده دانلود سریال ویچر The Witcher